مختصری درباره شهرستان فراهان

 

شهرستان فراهان با دارا بودن 149900 هکتار (1499 کیلومتر مربع) وسعت و 30042 نفر جمعیت در مجاورت شهرستانهای تفرش کمیجان، اراک و آشتیان می باشد.شهرستان فراهان از نظر تقسيمات كشوري دارای دو بخش مرکزی و خنجین، شامل 2 شهر و 68 روستا مي باشد. شهر فرمهین مرکز این شهرستان در مکان جغرافیایی 34°30'N  49°41'Eقرار گرفته است.شهرستان فراهان دارای 92906 هکتار اراضی مستثنیات در قالب 123 پلاک و 56993 هکتار منابع طبیعی عمدتا مرتع، در قالب 93 پلاک می باشد.این شهرستان به صورت دشتي هموار و داراي آب و هواي نيمه بياباني بوده ومتوسط ميزان بارندگي سالانه آن 270 ميليمتر مي باشد .مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراهان قبل از سال 1389 به صورت مرکز ترویج و خدمات کشاورزی و پس از آن با وظایف و اختیارات مدیریت به خدمتگزاری در امر کشاورزی شهرستان مشغول است.