پیش بینی

یک شنبه 1 بهمن

-7°C | 6°C

clear
دوشنبه 2 بهمن

-3°C | 10°C

few-clouds
سه شنبه 3 بهمن

-4°C | 12°C

few-clouds
چهارشنبه 4 بهمن

-7°C | 10°C

clear