اطلاعيه سوخت 1393

كشاورز محترم

جهت دريافت سوخت ماشينهاي كشاورزي و چاه هاي كشاورزي اقدامات ذيل را انجام دهيد:

1- با در دست داشتن اصل اسناد دستگاه  و كارت ملي در سامانه سوخت به آدرس www.tejaratasan.ir ثبت نام نماييد.

2- بعد از 3تا 5 روز كاري مجددا به سايت (كافي نت) مراجعه و صفحه تاييديه سوخت را  چاپ نموده  و جهت دريافت كارت سوخت به پست بانك مراجعه فرماييد.

ضمنا به موارد زير توجه فرماييد:

چنانچه دستگاه خود را به تازگي خريداري نموده و يا 1 سال است كه سوخت دريافت ننموده ايد ابتدا در سايت شناسايي مصرف كنندگان (www.agri.niopdc.ir) ثبت نام نموده و با در دست داشتن سند و قولنامه دستگاه به واحد مكانيزاسيون مديريت جهاد كشاورزي شهرستان مراجعه نماييد تا پس از تاييد در سامانه سوخت ثبت نام نماييد.

براي دريافت سوخت چاه هاي كشاورزي پس از ثبت نام به اداره منابع آب مراجعه نماييد و نيازي به مراجعه به       جهاد كشاورزي نمي باشد.

واحد مكانيزاسيون شهرستان فراهان-بهار 93